Routines en gewoonten: de basis van cultuur

Zoals ik al eerder schreef doe ik mee aan een blog-challenge. En het onderwerp van vandaag is “Routines en gewoonten”. Het onderwerp is eigenlijk bedoeld om mijzelf te laten nadenken over mijn blogschrijfroutine, maar dat was niet direct wat er bij mij bovenkwam bij deze titel.

Routines en gewoonten zijn eigenlijk de “normale” woorden voor belangrijke onderdelen van “cultuur”. 

Van Dale zegt:


Maar wat is die “normale” gang van zaken? 
Over gewoonte wordt gezegd:


“Algemeen aangenomen gebruik”, wat is dat? Waar is dat dan algemeen aangenomen? Of liever nog: door wie wordt dat algemeen aangenomen?
Eigenlijk zijn routine en gewoonte onderdeel van (een) cultuur. 

Cultuur is namelijk volgens Van Dale: 

het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk enz.; = beschaving: eetcultuur, wooncultuur

En zoals ik het heb geleerd is cultuur 

het systeem van waarden en normen dat door een groep mensen wordt gedeeld en van generatie op generatie wordt overgedragen.

Hierin zit veel informatie. Er is dus een groep mensen, bijvoorbeeld een land, een geloofsgemeenschap, maar dat kan ook een gezin of bedrijf zijn, waarbinnen bepaalde waarden en normen worden gedeeld. Zo kan het in jouw gezin heel “gewoon” zijn om elkaar ’s ochtends bij het opstaan een knuffel te geven. Of wordt er bij jouw bedrijf altijd een feestje gevierd als er weer een klant is binnengehaald en wordt het niet gewaardeerd als je daar niet bij bent. 

Ook is het een systeem, oftewel er zijn bepaalde regels die door iedereen worden gedeeld en gedragen waardoor het in stand blijft.

En doordat het in stand blijft kan het worden overgedragen op de volgende generatie. 
Iedere groep mensen die op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn kent zijn eigen cultuur, zijn eigen normen en waarden, rituelen, ongeschreven regels, tradities, geloof, kunstuitingen, verwacht en geaccepteerd gedrag etcetera. En dat is waarin ik als antropoloog geïnteresseerd ben.

Ik zou het leuk vinden om in de reacties hieronder te lezen welke cultuur of onderdelen daarvan (tradities, rituelen) jij ervaart in een van de groepen waar jij deel van uitmaakt.