Online antropoloog

Sinds ik heb besloten meer tijd (en energie) te steken in Antropomo en projecten op te zetten die ik gewoonweg leuk of belangrijk vind, zonder daarmee een groter doel voor ogen te hebben of ideeën te hebben om daarmee geld te verdienen, lijkt het wel of er “ineens” dingen op mijn pad komen die ertoe bijdragen om al die projecten te kunnen ontwikkelen.

Het begon met de oproep voor de reporters van Mensen met een Missie, waarvoor ik in maart naar Bolivia ga. Maar nog recenter bood een goede vriendin hulp aan na mijn vraag aan haar of ik misschien een foto van haar en haar kind(eren) mocht gebruiken voor de website van WORLDMOMS. Dat mocht wel, sterker nog, ze zou wel even een oproep doen bij een paar vriendinnen. Niet veel later werd ook ik uitgenodigd in die messenger groep en bleken die “paar” wel bijna 20 vriendinnen te zijn, allemaal moeder en allemaal woonachtig in een land, anders dan hun geboorteland. Een ontzettend multicultureel gezelschap dat met veel enthousiasme hun foto’s met mij deelden! Wow, dat had ik niet verwacht!

En buiten die foto’s waren ze ook allemaal erg geïnteresseerd in dat project “Worldmoms”. De meesten willen wel meewerken en mijn vragen beantwoorden, waardoor ik een mooi portret van ze kan maken. Maar die vragenlijst was er nog helemaal niet! De afgelopen week ben ik dan ook druk geweest met het opstellen van de vragenlijst. In het Engels, Nederlands en meteen ook maar in het Spaans. Gelukkig heb ik mensen die de Engelse en Spaanse lijst voor mij willen controleren. Binnenkort hoop ik de eerste vrouwen de vragenlijst toe te sturen. En ik ben zo benieuwd naar hun antwoorden en verhalen! Stiekem vind ik het natuurlijk jammer dat ik ze niet live kan interviewen en kan zien, maar vooral ook kan voelen en ervaren hoe hun leven “daar” is. Maar ach, het is natuurlijk ook hartstikke modern om, wellicht in aanvulling op de ingevulde vragenlijst, een interview te houden via skype of facetime en een digitale rondleiding te krijgen door hun huis? Ben ik gewoon voor even online antropoloog.